Calcium fluoratum

No. 1  Calcium fluoratum

 

  • homeopatické ředění D12
  • šetrný lék pro celou rodinu
  • vhodný i pro dlouhodobé užívání

 

Více informací na http://schussler-original.cz/

 

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených

léčebných indikací. Volně prodejný, k dostání pouze v lékárnách.

Jak se přípravek užívá:

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem.

Přípravek je určen k vnitřnímu užití.

Dávkování:

3x2 tablety

Účinná látka:
Calcium fluoratum D12

Pomocné látky: 

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.